MARZLA VADA

Med Venero in Jupitrom

Včeraj…

Že sama beseda marzla vada (narečno, poudarjeni in vrinjeni a), ki jo skozi desetletja uporabljajo prebivalci Lovrenca na Pohorju in okolice ima svoj pomen (mrzla voda).
Ob nastanku skupine se je pojavila potreba po imenu, s katerim bomo predstavljali svojo ustvarjalnost in "Marzla vada" je bila v tistem trenutku najprimernejša. Z imenom že v osnovi razkrijemo identiteto skupine, kar vsekakor vpliva na ustvarjalnost članov. S tem "Marzla vada" kot pojem izgublja prvoten pomen in postaja psevdonim za ustvarjalnost. To ne pomeni samo glasbenega ustvarjanja, ampak način razmišljanja, način življenja.

Jutri…

Kot posamezniki smo le del množice, načeloma nevidni in brez glasu, nekje med Venero in Jupitrom. A tudi kot takšni smo del celote, smo drugačni pa vendar enaki. Zavijamo levo, ko gredo drugi ravno. Smo zmedeni, pa vseeno natačno vemo kaj hočemo. Ne poskušamo ponovno odkriti tople vode, želimo pa na novo definirati m(a)rzlo vodo. Prihodnost je odprta in nezačrtana, mi jo krojimo po svoje in zato je vse mogoče.

Smo tukaj in zdaj in smo prav tako nikogaršnja last.

Mi smo MARZLA VADA !