SPONZORJI
Dino
ABC Soft Gornjak Jurček s.p.
Občina Lovrenc na Pohorju
Ferdo Volmajer s.p.

Proces PDF

Mitjan Šraj s.p.
Robert Tkavc
Boris Kraner s.p.

Vsem sponzorjem se iskreno zahvaljujemo za finančno pomoč in moralno podporo !