Ime društva
Kulturno umetniško društvo Marzla vada
Skrajšano ime
KUD Marzla vada
Sedež društvae
Gozdna pot 11, 2344 Lovrenc na Pohorju
Dejavnosti
 
 
- glasbene koncerte in organizacijo glasbenih
koncertov skupin različnih zvrsti
 
- dejavnosti s področja kulture, vzgoje,
izobraževanja, socialnega varstva in športa
 
- dejavnosti s področja ohranjanja
tradicionalne kulture kraja in okolice, seznanjanje z domačimi in tujimi
kulturami in subkulturami
 
- izobraževalne programe za razvoj kvalitete
vsakdanjega življenja usmerjene v preventivo
 
- dejavnosti za razvoj mladinske kulture kraja
 
- strokovno izpopolnjevanje za člane
 
- založniško dejavnost
 
- enodnevne in večdnevne tabore, vsebinsko
naravnane na namen društva
Transakcijski račun
04173-0001193779
Davčna številka
93782012